Facebook

Rozwój w biały dzień – 3.edycja

3. EDYCJA WARSZTATÓW ODBĘDZIE SIĘ W REDZIE W II POŁOWIE 2015 ROKU

 

Serdecznie zapraszamy! O wszystkim będziemy bieżąco informować na naszym Facebooku.

 

RELACJA Z 2. EDYCJI WARSZTATÓW – 20-21 września 2014 roku, Reda

 

Kreatywność, Internet i autoprezentacja – to główne postulaty organizatorów bezpłatnych warsztatów „Rozwój w biały dzień”, które odbyły się 20 i 21 września w Redzie. Były to dwa dni pełne pasji, mediów społecznościowych, wystąpień publicznych i dobrej zabawy. Całe wydarzenie poprzedziła niestandardowa akcja reklamowa z udziałem… Mariana Redzkiego.

 

- Chcemy zerwać ze szkolnym podejściem do kultury i spotkań z młodzieżą. Zajmiemy się Facebookiem, akcjami społecznymi i możliwościami Internetu. Ponadto, będziemy bawić się głosem i nagramy małe słuchowisko radiowe – mówili organizatorzy ze Stowarzyszenia Kulturnatywa przed warsztatami. Żeby nie być gołosłownymi, zaproponowali niestandardową akcję promocyjną – wywiesili w redzkich gimnazjach i centrum miasta olbrzymie plakaty, na których widniała zamaskowana postać w biało-żółto-niebieskiej kominiarce (barwy Redy). Równolegle w Internecie został wrzucony filmik, zapowiadający wielki powrót… Mariana Redzkiego.

 

 

Dzięki tej niestandardowej akcji, młodzież tłumnie przybyła na warsztatach, a na nich Piotr Majchrzak i Piotr Wróblewski  ze Stowarzyszenia Kulturnatywa dzielili się swoją pasją i umiejętnościami z redzką młodzieżą, chcąc dać im narzędzia i odwagę do działania, realizowania marzeń. Zaproponowali warsztaty z zakresu wystąpień publicznych, pracy w studiu muzycznym, planowania projektów kulturalnych i społecznych, czy kreatywnego używania narzędzi internetowych. Warsztaty zakończyły się sukcesem, a Marian Redzki na długo pozostanie w głowach młodzieży – zapraszamy do śledzenia jego profilu na Facebooku.

 

Warsztaty odbyły się w Miejskim Domu Kultury w Redzie i w Muzycznym Starterze – studiu muzycznym. Projekt był współfinansowany ze środków miasta Reda.

 

 

Słuchowisko radiowe z gościnnym udziałem Mariana Redzkiego:

 

 

 

Zdjęcia z II edycji:

 

 

 

 

RELACJA Z 1. EDYCJI WARSZTATÓW – 16-22 lutego 2012 roku, Władysławowo

 

Rozwój_baner_512

 

 

 

Warsztaty twórczo-uruchamiające „Rozwój w biały dzień” to trwający od 13 do 22 lutego 2013 roku bezpłatny, interdyscyplinarny program aktywizujący młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z terenu gminy Władysławowo.

 

Projekt „Rozwój w biały dzień” ma stanowić doświadczalne potwierdzenie tego, że kultura w XXI wieku – wbrew stereotypowemu jej postrzeganiu – może być realnym nośnikiem wieloaspektowego (także zawodowego) samorozwoju jednostki, a także może wymiernie przekładać się na obecny kształt rynku pracy zarówno w środowisku lokalnym, jak i globalnym.

 

Zajęcia dotyczące kreatywnego myślenia i czynnego uczestnictwa w kulturze pozwolą uczestnikom projektu na rozbudzenie potencjału osobistego przez działania quasi-kulturalne, twórcze dyskutowanie, rozwijanie kultury słowa i autoprezentacji. Będą też okazją do zaprezentowania wachlarza możliwości nowych mediów.

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu pomóc młodym ludziom w określeniu ich predyspozycji osobowościowych do wykonywania określonego zawodu, a także w przygotowaniu ich do świadomego planowania kariery.

 

 

ZDJĘCIA

 

 

1. dzień warsztatów

 

2. dzień warsztatów

 

3. dzień warsztatów

TERMINARZ

 

Uczestnictwo w kulturze

 • „Myślę kreatywnie”

13 lutego

9.00 – 12.00 grupa gimnazjalna

13.00 – 16.00 grupa ponadgimnazjalna

 • „Działam w kulturze”

14 lutego

9.00 – 13.00 grupa gimnazjalna

13.00 – 17.00 grupa ponadgimnazjalna

 

Uczestnictwo w rynku pracy

 • „Ja na rynku pracy”

15 lutego

9.00 – 12.00 grupa gimnazjalna

13.00 – 16.00 grupa ponadgimnazjalna

 • „Moje perspektywy”

18 lutego – 22 lutego

indywidualne konsultacje z psychologiem-doradcą zawodowym

 

MIEJSCE

Urząd Miasta we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19,

sala konferencyjna (s. 103, I piętro)

 

ZAPISY

do 12 lutego mailowo: rozwojwbialydzien@kulturnatywa.pl
(wyślij swoje dane: imię, nazwisko, wiek, szkoła, nr telefonu kontaktowego)

13 lutego tylko osobiście: na 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów

 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 

 

KONTAKT

e-mail: rozwojwbialydzien@kulturnatywa.pl

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZTATÓW

 

Uczestnictwo w kulturze

 „Myślę kreatywnie”

 • zajęcia grupowe poświęcone rozwijaniu kreatywnego myślenia, oparte na metodach zaczerpniętych z dramy i technik teatru improwizacyjnego
 • uczestnicy pracować będą nad pobudzaniem własnych umiejętności twórczych oraz zdolności poszukiwania niekonwencjonalnych metod działania

 „Działam w kulturze”

 • zajęcia grupowe poświęcone praktycznemu wymiarowi działalności kulturalno-animacyjnej
 • uczestnicy będą próbowali samodzielnie zaplanować autorski projekt, a następnie dowiedzą się, jak można poradzić sobie z trudnościami wynikającymi z takiego zadania oraz przyjrzą się mechanizmom funkcjonowania inicjatyw kulturalnych, które odniosły niekwestionowany sukces
 • dokładnie omówione zostaną techniki pracy przy użyciu nowych mediów, spróbujemy również przyjrzeć się z bliska temu, jakie możliwości działania w kulturze stwarza kreatywne korzystanie z Internetu

 

Uczestnictwo w rynku pracy

„Ja na rynku pracy” – zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego

  • będą odbywały się one przy użyciu warsztatowych metod treningu psychologicznego (aktywizujące metody pracy z zastosowaniem różnych materiałów do badania predyspozycji osobowościowo-zawodowych)
  • poruszone zostaną następujące obszary tematyczne: Poznaj siebie, Poznaj zawody, Poznaj ścieżki edukacyjno-zawodowe, Poznaj świat pracy
  • w ramach powyższych modułów zrealizowane zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: analiza zasobów osobowościowych (zainteresowania, umiejętności, cechy charakteru, temperament, przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu); analiza zawodowa (informacje o zawodach, obowiązki, wymagania, przeciwwskazania i zagrożenia w ramach danego zawodu); drogi podejmowania decyzji o dalszym kierunku kształcenia; efektywne poruszanie się po rynku pracy (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, instytucje rynku pracy, sposoby szukania zatrudnienia); trendy rozwojowe w świecie zawodów i zatrudnienia

„Moje perspektywy” – konsultacje indywidualne z psychologiem – doradcą zawodowym

 • indywidualne konsultacje uczniów z psychologiem i zarazem doradcą zawodowym, podczas których specjalista dokona analizy predyspozycji osobowościowo-zawodowych, a także wyznaczy Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu

 

PROWADZĄCY WARSZTATY

Warsztaty z bloku „Uczestnictwo w kulturze” będą prowadzić studenci Uniwersytetu Warszawskiego, animatorzy kultury, twórcy spektakli – m. in. „Bałwochwalcy” (Reda 2011), „Przyjaciel Wesołego Diabła” (Reda 2009, Gdynia 2010), redaktorzy portalu Kulturnatywnie.pl (start portalu – II połowa lutego 2013 r.).

Warsztaty z bloku „Uczestnictwo w rynku pracy” będzie prowadzić mgr psychologii i doradca zawodowy, na co dzień pracujący jako psycholog szkolny.

 

Rozwój_plakat_512